Marian Nicolae august 8, 2017 – Postat in: Autori

S-a născut la 3 februarie 1967, la Craiova. În anul 1991 a absolvit cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, ca şef de promoţie, devenind în anul 2003 doctor în drept civil al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Prescripţia extinctivă”, pentru care i s-a conferit cea mai înaltă distincţie: summa cum laude. De la absolvire şi până în prezent a acumulat o bogată experienţă profesională ca judecător (1991-1995), cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (din 1995), avocat, director în Ministerul Justiţiei (1998-2001), arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (din 2003). În anul 1992 a absolvit Institutul de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor (actualmente, Institutul Naţional al Magistraturii), ca şef de promoţie. De asemenea, a fost director al revistei „Pandectele române” – serie nouă (2001-2006), fondator și director al „Revistei române de drept privat” (2007-2016). Totodată, în calitate de consultant ştiinţific, a participat la elaborarea şi redactarea proiectului Noului Cod civil român (1997-2003; 2006-2008) şi al Noului Cod de procedură civilă (2006-2008), inclusiv a proiectelor legilor de punere în aplicare a acestora.

Activitate științifică:

Autor sau, după caz, coautor a 6 monografii, al unui tratat de publicitate imobiliară, al unui tratat de prescripție extinctivă, precum și al unor cursuri selective pentru licență (în mai multe ediții succesive), dar şi a peste 70 de articole, studii și note (unele în colaborare), scrise în materia dreptului privat, în special în domeniul legislației funciare, al drepturilor reale și publicității imobiliare, al dreptului persoanelor şi al dreptului obligațiilor, precum și în materia procedurii civile și publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate din România.

Publicații:

Credite pentru consumatori. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești (coordonator), Ed. Solomon, București, 2017; Drept civil. Teoria generală. Vol. I. Teoria dreptului civil, Ed. Solomon, București, 2017; Drept civil. Persoanele, Ed. Universul Juridic, București, 2016 (în colaborare cu Vasile Bîcu, George-Alexandru Ilie și Radu Rizoiu); Unificarea dreptului obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 2015; Contribuţii la studiul conflictului de legi în timp în materie civilă (în lumina Noului Cod civil), Ed. Universul Juridic, București, 2013 (lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” pe anul 2013 al Uniunii Juriștilor din România); Codex iuris civilis, 2 tomuri [t. I: Noul Cod civil. Ediție critică; t. II: Legi conexe (derogatorii şi complementare) Noului Cod civil], Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011; Tratat de prescripție extinctivă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010 (lucrare distinsă cu Premiul „Traian Ionaşcu” pe anul 2010 al Revistei române de drept privat şi al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătorești din România); Tratat de publicitate imobiliară, 2 vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006 (lucrare distinsă cu Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române pe anul 2006 şi Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societății Academice „Titu Maiorescu”); Prescripția extinctivă, Teză de doctorat, Ed. Rosetti, București, 2004 (lucrare distinsă cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2004 al Uniunii Juriştilor din România şi al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”); Regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, Ed. Rosetti, București, 2001 (în colaborare cu Fl.A. Baias şi B. Dumitrache), 2 vol. (vol. I: Legea nr. 10/2001, comentată şi adnotată; vol. II: Legislație şi jurisprudență) (lucrare distinsă cu Premiul „COPY-RO” pe anul 2001 al Societății de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor de pe lângă Uniunea Scriitorilor din România); Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare, Edit Press Mihaela, Bucureşti, 2000.

Distincţii:

Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad de Cavaler, pentru merite în elaborarea jurisprudenței, reforma justiției şi corecta aplicare a legilor (2000); Insigna de onoare a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România, pentru merite deosebite în activitatea de reformare a executării silite judecătorești (2008); Placheta Ministerului Justiției în semn de prețuire pentru contribuția la elaborarea Codului civil şi a Codului de procedură civilă (2008); Titlul de excelență al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea științelor juridice (2016).