NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. INTRODUCERE

Această notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a enunța rolul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.editurasolomon.ro și ce preconizăm să facem cu informațiile dvs. personale atunci când luați contact cu noi sau utilizați serviciile noastre, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Vă vom transmite:

II. DATE DESPRE OPERATOR

Societatea EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, telefon 0725.356.750, e-mail office@editurasolomon.ro, având calitatea de operator de date cu caracter personal.

III. DE UNDE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

A. Datele prelucrate automat în timpul vizitării

Navigatorul dumneavoastră transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul www.editurasolomon.ro, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Aici sunt incluse următoarele date (denumite în cele ce urmează „Datele din fișierele jurnal”):

Datele colectate în fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web www.editurasolomon.ro, adaptării acestuia și remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării site-ului. În aceste scopuri, colectăm aceste date potrivit interesului nostru legitim în prelucrarea datelor, conform cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile și sunt apoi șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

B. Datele prelucrate în timpul utilizării magazinului online

Prin înregistrarea unui cont sau prin plasarea unei comenzi pe site-ul editurii, vom prelucra următoarele informații completate și transmise de către dumneavoastră:

Atunci când plasați o comandă, vom prelucra și următoarele informații:

Prin postarea unui comentariu sau adăugarea unei recenzii asupra produselor comercializate pe site-ul www.editurasolomon.ro.

C. Recrutare angajați

Dacă vă depuneți candidatura pentru un post în cadrul societății noastre și ne trimiteți documentele aferente, vă vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în acest context doar în scopul procesului de depunere a candidaturii.

În măsura în care v-ați depus candidatura pentru un post anunțat, documentele vor fi șterse automat după șase luni de la finalizarea procedurii, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice interese legitime. În cazul unei candidaturi depuse fără referire la un post anunțat (candidatură nesolicitată), aceasta va fi păstrată o perioadă maximă de un an pentru a vă putea contacta, dacă este necesar, cu privire la un post liber care apare în acest timp. În orice moment aveți posibilitatea de a solicita ștergerea candidaturii dumneavoastră înainte de expirarea perioadelor de păstrare planificate. În cazul unei candidaturi de succes, datele transmise vor fi stocate în scopul raporturilor de muncă în conformitate cu cerințele legale.

În toate celelalte cazuri, temeiul juridic pentru stocarea datelor aferente candidaturii dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.

D. Contactare pentru solicitări, sesizări, reclamații

Ne puteți contacta atât în formularul de contact sau prin e-mail la adresa office@editurasolomon.ro. Vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

E. Participare la târguri de cărți și evenimente, conferințe

Dacă ne vizitați standurile din cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor la care participăm, putem colecta datele dumneavoastră pe care ni le furnizați. Prelucrăm aceste date pentru a răspunde preocupărilor dumneavoastră, de exemplu pentru discuții și oferte viitoare.

Deținem un interes legitim în a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f)  din GDPR. Dacă scopul solicitării dumneavoastră este încheierea unui contract, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR. Dacă ne acordați consimțământul în acest sens, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b)  din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și filmări în scopuri de documentare, marketing și mass-media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (ex. Facebook sau Instagram) sau pe website-ul Editurii. În acest caz, vă vom indica în mod expres acest lucru prin postarea unui anunț la stand. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea unei imagini în orice moment cu efect pentru viitor.

F. Comunicare comercială

Dacă și în măsura în care ați consimțit pentru a primi informații în scopuri publicitare, spre exemplu v-ați înscris să primiți newsletter prin e-mail, prelucrarea datelor necesară în contextul stabilirii contactului se realizează în temeiul juridic reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Vă puteți revoca consimțământul pe care ni l-ați dat în orice moment, care va produce efecte pentru viitor (spre exemplu, utilizând link-ul de dezabonare inclus în mesajul e-mail).

IV. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII ȘI CARE E BAZA LEGALĂ

Când interacționați în orice fel cu noi, este posibil să ne furnizați date pentru îndeplinirea unor scopuri, precum:

V. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legii privind protecția datelor, aveți drepturi despre care trebuie să vă informăm. Drepturile disponibile pentru dvs. depind de motivul nostru pentru prelucrarea informațiilor dvs.

  1. Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale. Puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale în scris. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:

  1. Dreptul dvs. la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea informațiilor despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept vi se aplică întotdeauna.

Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.

Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:

O solicitare poate fi verbală sau în scris. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

  1. Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe. Dreptul se aplică numai în următoarele circumstanțe:

Societatea poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, societatea poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Societatea poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs., dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”.

  1. Dreptul dvs. la restricționarea procesării

Puteți limita modul în care societatea folosește datele dvs. personale dacă sunteți preocupat de acuratețea datelor sau de modul în care acestea sunt utilizate. Acest drept este strâns legat de drepturile dvs. de a contesta exactitatea datelor dvs. și de a vă opune utilizării acestora. Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm procesarea informațiilor dvs. în anumite circumstanțe.

Puteți solicita societății să limiteze temporar utilizarea datelor dvs. atunci când au în vedere:

De asemenea, puteți solicita unei organizații să limiteze utilizarea datelor dvs. în loc să o șteargă dacă:

  1. Dreptul dvs. de a vă opune procesării

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării (utilizând) datele dvs. personale dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim. Acest lucru înseamnă că puteți opri sau împiedica societatea să vă folosească datele. Cu toate acestea, se aplică numai în anumite circumstanțe și este posibil să nu fie nevoie să fie oprită prelucrarea dacă societatea poate oferi motive puternice și legitime pentru a continua folosirea datelor dumneavoastră.

Puteți obiecta la procesare numai atunci când societatea utilizează datele dvs.:

  1. Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Aceasta se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați oferit. Aveți dreptul să solicitați să transferăm informațiile pe care ni le-ați furnizat de la o organizație la alta sau să vi le oferim. Dreptul se aplică numai dacă prelucrăm informații bazate pe consimțământul dvs. sau informații despre încheierea unui contract și prelucrarea este automatizată.

  1. Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru formularea unei cereri, vă rugăm să folosiți formularul pus la dispoziție de către noi pe site. Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Avem o lună pentru a vă răspunde, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@editurasolomon.ro dacă doriți să faceți o solicitare.

 VI. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Comenzile plasate de către dumneavoastră sunt prelucrate prin intermediul unor furnizori externi de servicii Bookurier Logistics S.R.L, către care vor fi efectuate și plățile, în cazul în care ați optat pentru plata ramburs. Acești furnizori de servicii activează ca persoane împuternicite restricționate de instrucțiuni pentru noi. Pentru ca partenerul de livrare să vă poată contacta pentru a stabili data livrării sau în cazul unor probleme de livrare, vom comunica partenerului de livrare adresa dumneavoastră de e-mail și, dacă este cazul, numărul de telefon. Datele respective sunt transmise doar în respectivele scopuri și sunt șterse după livrare.

Datele cu privire la plățile dumneavoastră vor fi transmise către furnizorul de servicii de plată pentru prelucrarea plăților. Dacă efectuați plata prin platforma Euplatesc.ro (EuroPayment Services S.R.L.), veți fi redirecționat către site-ul web al Euplatesc.ro prin intermediul unui link. În ceea ce privește prelucrarea plăților, datele prelucrate vizează numele, adresa, adresa de e-mail, orice număr de telefon sau informații despre conturile sau cardurile dumneavoastră de credit. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale, Condițiile de utilizare și Notificarea privind confidențialitatea utilizate pe site-ul www.euplatesc.ro. Menționăm că aceste date nu sunt transferate sau stocate, la niciun moment de timp, pe serverele societății Editura Solomon S.R.L, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul Cumpărătorului sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea Cumpărătorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

Datele utilizatorilor și cele privind comenzile sunt stocate pe serverul pus la dispoziție de către Claus Web S.R.L. Vă rugăm să consultați Termenii și condițiile Politica de confidențialitate utilizate pe site-ul www.clausweb.ro.

Problemele tehnice și de mentenanță a site-ului www.editurasolomon.ro sunt gestionate de către societatea Savast S.R.L.

Facebook poate primi informația că dumneavoastră ați accesat site-ul web corespunzător al serviciului nostru online și că, posibil, ați interacționat cu insertul. Activând insertul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi salvate și trimise către Facebook în SUA.

Nu exercităm nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor și nici nu avem cunoștință de amploarea exactă a colectării datelor, scopului prelucrării sau perioadelor de păstrare. De asemenea, nu deținem informații nici despre modul în care datele colectate de Facebook pot fi șterse.

Prin intermediul inserturilor, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și alți utilizatori, astfel încât să putem să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este Art. (6) alin. 1 f) din GDPR.

Puteți preveni complet încărcarea inserturilor folosind programele de completare (add-ons) pentru navigatorul dumneavoastră, așa-numiții „blocatori de script-uri” (script blockers).

Pentru mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor prin intermediul Facebook, a se vedea https://www.facebook.com/about/privacy.

Deținem un cont pe rețeaua de socializare Instagram, care este parte din  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda (denumit în cele ce urmează „Instagram”). Dacă ne accesați contul, datele vor fi colectate de la Instagram și prelucrate în SUA, dacă este necesar. Acest lucru se întâmplă și dacă dumneavoastră înșivă nu sunteți un utilizator înregistrat pe Instagram sau nu v-ați conectat la contul dumneavoastră de Instagram. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor colectate, pentru că acest lucru se realizează exclusiv de către Instagram. Conform informațiilor furnizate de Instagram, datele colectate includ, printre alte lucruri, adresa de IP, informații despre sistemul de operare, versiunile  de hardware și tipul de navigator, datele colectate din cookie-urile Instagram, despre comportamentul dumneavoastră ca utilizator și alte date cu caracter tehnic. Vă rugăm să consultați Politica privind confidențialitatea  Instagram pe care o puteți accesa aici:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Pe site-ul nostru web, folosim diferite servicii furnizate de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în cele ce urmează „Google”).

Pentru mai multe informații despre Google și Politica Google privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/privacy/ads/.

În unele circumstanțe suntem obligați legal să împărtășim informații. În orice scenariu, ne vom asigura că avem o bază legală pe care să împărtășim informațiile și să ne documentăm în luarea deciziilor.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează informații personale. Vă recomandăm să citiți notificările de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

VII. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între o zi și 3 ani de la plasarea comenzii. În cazul în care nu ați plasat nicio comandă, puteți solicita, în scris, ștergerea contului dumneavoastră oricând. În cazul în care ați plasat cel puțin o comandă, vom reține datele dumneavoastră 3 ani de la ultima comandă în evidențele noastre, dar puteți solicita ștergerea contului.

În cazul în care ați comandat un produs, am emis factură fiscală, iar datele dumneavoastră vor fi stocate 10 ani, conform legislației fiscale.

Stocarea informațiilor se face pe servere din România.

VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Dorim să protejăm datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva accesului neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

În cazul în care există un grad de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor, vom desemna o persoană responsabilă pentru a analiza ce efecte are asupra dumneavoastră și asupra societății noastre și dacă este nevoie, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vom proceda la informarea dumneavoastră, dacă este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil.

IX. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

X. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

XI. EXCEPȚII ȘI LIMITĂRI

În situația în care se impune, în scopurile limitate de a îndeplini cooperarea și în concordanță cu legile aplicabile, Editura Solomon S.R.L poate să dezvăluie informații care pot duce la identificarea persoanelor. Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al serviciilor, luând măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile de proprietate. Vom coopera cu autoritățile publice atât timp cât dezvăluirile sunt necesare pentru a ne supune legislației naționale și europene, dar și dacă o astfel de dezvăluire ar fi necesară sau adecvată pentru Editura Solomon S.R.L.