1. PREAMBUL

Site-ul www.editurasolomon.ro este proprietatea societății EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod unic de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, telefon 0725.356.750, e-mail office@editurasolomon.ro.

Accesarea acestui site și achiziționarea produselor implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document, astfel că se recomandă citirea completă a documentului.

2. DEFINIȚII ȘI TERMENI

a) Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat;

b) Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, ca urmare a confirmării de către Vânzător a Comenzii efectuate de către Cumpărător;

c) Cont – secțiune din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în site;

d) Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Bunuri și Servicii, își manifestă acordul să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora, iar Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile;

e) Cumpărător – persoana fizică sau juridică care efectuează o Comandă;

f) Site – domeniul ro;

g) Vânzător – EDITURA SOLOMON SRL, persoană juridică română, având cod de identificare în scopuri de TVA – RO 32867605, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2522/2014, cu sediul în București, Str. Acumulatorului, nr. 15, ap. 10, et. 2, cam. 1, sector 1, având ca obiect principal de activitate de editare a revistelor și periodicelor.

3. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.editurasolomon.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente:

a) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

b) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

c) Termeni și condiții.

Pentru motive justificate (cum ar fi epuizarea stocurilor), Vânzătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări cantității de Bunuri și Servicii din Comandă. Într-o asemenea situație, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul telefonic sau prin e-mail, la datele comunicate în cadrul Comenzii și va returna orice sume achitate în plus cu ocazia înregistrării Comenzii.

Comanda se consideră valabilă numai după ce Vânzătorul confirmă Cumpărătorului telefonic sau electronic (e-mail) posibilitatea onorării acesteia.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător și intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, comanda neconfirmată neavând valoarea unui Contract.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul are dreptul de a aduce orice modificări informațiilor prezentate pe Site, fără vreo notificare prealabilă.

Vânzătorul are dreptul de a cesiona și/sau subcontracta unei terțe părți serviciile ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul are dreptul de a exclude din Site și de a ignora comentarii sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul are obligația de a onora Comanda confirmată prin livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor Cumpărătorului cuprinse în Comandă. Livrarea produselor se poate face prin intermediul unei firme de curierat sau prin intermediul Poștei Române, conform opțiunii Cumpărătorului.

Vânzătorul se obligă să asigure o ambalare corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor pentru a asigura integritatea acestora la transport, asigurând și transmiterea documentelor însoțitoare.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul are dreptul la livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor cuprinse în Comandă.

Cumpărătorul are dreptul de a modifica și șterge Contul creat pentru înregistrarea unei Comenzi, dacă este cazul.

Cumpărătorul are obligația de a nu divulga datele de identificare a contului, în special parola către terțe persoane, orice asemenea divulgare fiind făcută pe propria responsabilitate.

Cumpărătorul are obligația de a furniza date corecte și complete, necesitatea furnizării acestor date decurgând din obligativitatea Vânzătorului de a emite o factură corectă și asigurarea posibilității de livrare a Bunurilor și Serviciilor comandate.

Cumpărătorul are obligația de a verifica toate caracteristicile Bunurilor și Serviciilor și de a lămuri cu Vânzătorul, prealabil înregistrării unei Comenzi, orice neclarități cu privire la Bunuri și Servicii.

Cumpărătorul are obligația achitării contravalorii Bunurilor și Serviciilor comandate.

6. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare.

Vânzătorul nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la www.editurasolomon.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Cumpărătorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

Vânzătorul face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din Site. Cu toate acestea, uneori pot apărea mici inadvertențe: fotografia are caracter informativ, unele specificații pot fi modificate de producător fără preaviz sau pot conține erori de operare. La solicitarea Cumpărătorului, orice chestiune poate fi clarificată anterior înregistrării unei Comenzi.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o notificare prealabilă. De asemenea, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca Bunurile și Serviciile să fie utilizate în parametrii pentru care au fost achiziționate.

Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și de comentariile postate de către vizitatorii Site-ului.

7. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

8. FACTURARE ȘI PLĂȚI

Prețurile de pe Site includ TVA, conform legislației în vigoare, dar nu includ cheltuielile de livrare sau alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe Site. Costurile privind livrarea sau/și alte costuri ale serviciilor sunt menționate în momentul înregistrării Comenzii și vor fi precizate și în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online (cu card bancar) sau ramburs.

9. LIVRARE

Vânzătorul va livra Bunurile și Serviciile comandate prin Curier.

Termenul estimat de livrare este precizat în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător.

În situația în care Vânzătorul se află în imposibilitatea de a livra Comanda din culpa Cumpărătorului (fie că acesta nu este găsit la adresa menționată, nu poate fi contactat), Comanda va fi anulată. Pentru o nouă livrare, Cumpărătorul va trebui sa suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun.

Editura Solomon poate refuza livrarea unei comenzi în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, în următoarele situații:

 • eșuarea/invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului/ a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Cumpărătorului;
 • activitatea Cumpărătorului poate produce daune site-ului editurasolomon.ro sau partenerilor;
 • livrări anterioare eșuate;
 • pentru alte motive justificate legate de istoricul comenzilor anterioare ale Cumpărătorului, în cazul în care se consideră că, în baza conduitei Cumpărătorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Editura Solomon SRL.

În situația în care o comandă nu s-a putut livra din cauza Cumpărătorului, Vânzătorul are dreptul de a condiționa o nouă Comandă de plata în avans a Bunurilor și Serviciilor și a taxelor de transport aferente.

10. RETURNARE

În conformitate cu O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Cumpărătorul, persoană fizică, are următoarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

 • Cumpărătorul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14 din O.U.G nr. 34/2014, în termen de 14 zile începând din ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de către Cumpărător, Vânzătorul urmând a restitui numai contravaloarea Bunurilor. Decizia de retragere trebuie să fie neechivocă și transmisă la datele de contact ale Vânzătorului de pe Site;
 • Cumpărătorul se obligă să returneze doar acele Bunuri și Servicii care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original, cu toate documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare Bunurile care prezintă rupturi, colțuri îndoite, zgârieturi, pete pe copertă sau pe pagini, urme de uzură și/sau intervenții neautorizate etc. Bunurile returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția defectelor deja sesizate de către Cumpărător cu ocazia recepționării acestora și semnalate imediat în scris Vânzătorului, însoțite de dovezi în acest sens);
 • Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea Bunurilor în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Cumpărător în ceea ce privește decizia de retragere din Contract, condiționat de primirea Bunului vândut sau a unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat;
 • Vânzătorul va efectua rambursarea folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare;
 • Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Cumpărătorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de către Vânzător.

11. COMENTARII ȘI REVIEW-URI

Cumpărătorul care și-a creat un cont și a înregistrat o Comandă va putea înregistra pe Site în secțiunea dedicată Comentarii/Review-uri. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile Bunurilor și Serviciilor livrate.

Cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli cu ocazia înregistrării unui Comentariu/Review:

 • să facă referiri doar la caracteristicile Bunurilor și Serviciilor, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Cumpărător;
 • să se asigure că informațiile introduse sunt realiste, corecte și în conformitate cu legile aplicabile, neîncălcând drepturile altor părți;
 • să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, pentru comunicarea cu Vânzătorul urmând a fi folosite datele de contact ale acestuia disponibile pe Site.

Când un Review/Comentariu are un conținut inadecvat sau conține injurii, Vânzătorul are dreptul de a-l exclude din Site.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea de către un Cumpărător a Termenilor și Condițiilor în mod repetat, are dreptul de a suspenda posibilitatea Cumpărătorului de a înregistra Review-uri/Comentarii.

Pentru sesizări sau reclamații cu privire la Bunuri și Servicii, Cumpărătorul are dreptul de a sesiza direct Vânzătorul, la datele de contact de pe Site sau pe adresa de email office@editurasolomon.ro. Reclamația se va soluționa în termen de 5 zile lucrătoare.

12. PROMOȚII

Politica prețurilor/reducerilor de pe Site este stabilită în totalitate de către Vânzător, iar prețul de cumpărare este cel afișat în momentul lansării Comenzii. Vânzătorul are dreptul de a întrerupe oricând o campanie promoțională pe parcursul desfășurării acesteia, prețul actual al Bunurilor și Serviciilor fiind menționat pe Site.

Toate promoțiile prezente în Site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Promoțiile nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

13. DREPTUL DE AUTOR ASUPRA INFORMAŢIILOR PUBLICATE PE SITE

Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a societății Editura Solomon SRL și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul societății Editura Solomon SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. 

14. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București. 

15. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București. 

16. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Vânzătorul are dreptul de modifica termenii și condițiile prezente, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificările, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească altă formalitate, opozabilitatea fiind asigurată de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea căsuței (checkbox) corespunzătoare din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Prin crearea Contului/accesarea Contului prealabil creat și/sau înregistrarea Comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului/accesării Contului prealabil creat și/sau înregistrării Comenzii.