Nicoleta Rodica Dominte

Nicoleta Rodica Dominte este lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din anul 2008, a devenit titular al cursului Dreptul proprietății intelectuale pentru studenții din ciclul de licență și, din anul 2009, titular al cursului Protecția juridică a proprietății intelectuale pentru studenții din cadrul masterului – specializarea Dreptul Afacerilor. Calitatea de coordonator al cercului studențesc „Atelierul de Creații Intelectuale – Insignis, Scientia & Ars” din cadrul Centrului Robertianum de…

Află mai multe

George Zlati

George Zlati este avocat specializat în drept penal, cu predilecție în domeniul criminalității informatice, și fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai la disciplina Drept penal. Partea specială (din anul 2013 până în anul 2020). A obținut licența în drept la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai în anul 2011, iar în anul 2012 a finalizat masterul de Științe Penale și Criminalistică în cadrul aceleiași instituții de învățământ, cu teza „Legitima…

Află mai multe

Cristina Nicolescu

Cristina Nicolescu este conferențiar univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în cadrul Direcţiei Avizare Acte Normative din Ministerul Justiţiei. În anul 2011 a devenit doctor în drept al Universităţii din Bucureşti cu teza intitulată „Regimurile matrimoniale convenţionale”, pentru care i s-a acordat  calificativul „Foarte bine” (calificativ maxim prevăzut de legislaţia în vigoare la acea dată). Activitate științifică: autor sau, după caz, coautor…

Află mai multe

Ioana Olaru

Ioana Olaru este notar public în Camera Notarilor Publici București. Între anii 2008-2016 a fost desemnată reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România în Grupurile de Lucru privind Succesiunile și Dreptul familiei ce activează în cadrul Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (Bruxelles). Între anii 2008-2010 a activat ca expert independent al Comisiei Europene în Grupul de lucru privind Efectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale (PRM III, Brussels). Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, a…

Află mai multe

Vasile Bozeșan

Vasile Bozeșan este: judecător, vicepreședinte al Tribunalului Ilfov; membru în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii; doctorand la disciplina „Drept procesual civil” în cadrul Facultății de Drept a Universității din București; absolvent al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai și al Institutului Național al Magistraturii; coordonator al colecției „Biblioteca de executare silită” (Ed. Universul Juridic). Dl. Bozeșan este autor a numeroase lucrări de specialitate dintre care amintim, selectiv: ■ Teste grilă (Drept procesual civil), ed. VI,…

Află mai multe

Marilena Ene

Marilena Ene este avocat, membră a Baroului București din anul 2000 și partener în cadrul Societății de Avocați RAȚIU & RAȚIU din anul 2008. Totodată, este colaborator extern al Facultății de Drept, Universitatea din București în cadrul Departamentului de Drept Public, Disciplinele Drept Financiar Public și Drept Fiscal; ea este licențiată a Facultății de Drept, Universitatea din București (2000) și a Facultății de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București (2016).…

Află mai multe

Dan Coman Șova

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din București, începand cu anul 2007. Autorul predă din anul 1996, ocupând succesiv poziția de preparator, asistent, lector universitar; în prezent, ține cursuri la disciplina drept fiscal. Autorul este și avocat, fiind membru al Baroului București din anul 1995. Totodată, Dan Șova a fost senator în Parlamentul României pentru două mandate în perioada 2008-2016, vicepreşedinte al Comisiei Parla­mentare pentru modificarea Constituţiei României, membru al Comisiei Parla­men­tare…

Află mai multe

Viorel Terzea

Este judecător la Curtea de apel Pitești, secția a II-a civilă, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. Anterior, și-a desfășurat activitatea la Tribunalul Argeş, secţia civilă. În paralel, ține cursuri în cadrul programului de formare continuă al magistraţilor în calitate de Expert specializat în domeniul noului Cod Civil, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul…

Află mai multe

Vladimir Marinescu

Este doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, avocat, membru al Baroului Timiș, Titular al Cabinetului Individual de Avocat Marinescu Vladimir Daniel și reprezentant în Romania al A-Law Internationaal Advocatenkantoor. Studii: Absolvent al Facultăţii de Drept și științe administrative, Universitatea de Vest din Timișoara (2005), a urmat cursurile unui masterat cu specializarea Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept și științe administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, absolvit în anul 2007. Este doctorand…

Află mai multe

Horațiu Sasu

Este jurist şi economist, consultant în afaceri (resurse umane, fiscalitate, managementul performanţei). Din anul 1998 până în prezent a fost consilier juridic, consultant în afaceri și management pentru mai multe societăţi române şi mixte, precum și lector pe probleme specifice de afaceri în cadrul unor cursuri de Director vânzări şi Inspector resurse umane, sub egida Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Educaţiei Naţionale (o parte din cursuri fiind finanţate şi certificate de Banca Mondială).…

Află mai multe