Vasile Bozeșan

Vasile Bozeșan este: judecător, vicepreședinte al Tribunalului Ilfov; membru în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii; doctorand la disciplina „Drept procesual civil” în cadrul Facultății de Drept a Universității din București; absolvent al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai și al Institutului Național al Magistraturii; coordonator al colecției „Biblioteca de executare silită” (Ed. Universul Juridic). Dl. Bozeșan este autor a numeroase lucrări de specialitate dintre care amintim, selectiv: ■ Teste grilă (Drept procesual civil), ed. VI,…

Află mai multe

Marilena Ene

Marilena Ene este avocat, membră a Baroului București din anul 2000 și partener în cadrul Societății de Avocați RAȚIU & RAȚIU din anul 2008. Totodată, este colaborator extern al Facultății de Drept, Universitatea din București în cadrul Departamentului de Drept Public, Disciplinele Drept Financiar Public și Drept Fiscal; ea este licențiată a Facultății de Drept, Universitatea din București (2000) și a Facultății de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București (2016).…

Află mai multe

Dan Coman Șova

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din București, începand cu anul 2007. Autorul predă din anul 1996, ocupând succesiv poziția de preparator, asistent, lector universitar; în prezent, ține cursuri la disciplina drept fiscal. Autorul este și avocat, fiind membru al Baroului București din anul 1995. Totodată, Dan Șova a fost senator în Parlamentul României pentru două mandate în perioada 2008-2016, vicepreşedinte al Comisiei Parla­mentare pentru modificarea Constituţiei României, membru al Comisiei Parla­men­tare…

Află mai multe

Viorel Terzea

Este judecător la Curtea de apel Pitești, secția a II-a civilă, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. Anterior, și-a desfășurat activitatea la Tribunalul Argeş, secţia civilă. În paralel, ține cursuri în cadrul programului de formare continuă al magistraţilor în calitate de Expert specializat în domeniul noului Cod Civil, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul…

Află mai multe

Vladimir Marinescu

Este doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, avocat, membru al Baroului Timiș, Titular al Cabinetului Individual de Avocat Marinescu Vladimir Daniel și reprezentant în Romania al A-Law Internationaal Advocatenkantoor. Studii: Absolvent al Facultăţii de Drept și științe administrative, Universitatea de Vest din Timișoara (2005), a urmat cursurile unui masterat cu specializarea Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept și științe administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, absolvit în anul 2007. Este doctorand…

Află mai multe

Horațiu Sasu

Este jurist şi economist, consultant în afaceri (resurse umane, fiscalitate, managementul performanţei). Din anul 1998 până în prezent a fost consilier juridic, consultant în afaceri și management pentru mai multe societăţi române şi mixte, precum și lector pe probleme specifice de afaceri în cadrul unor cursuri de Director vânzări şi Inspector resurse umane, sub egida Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Educaţiei Naţionale (o parte din cursuri fiind finanţate şi certificate de Banca Mondială).…

Află mai multe

Vladimir Diaconiță

A obținut licența la Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2010. Ulterior, a parcurs două programe de master, unul în România, la aceeași Facultate și celălalt în Elveția, organizat de Universitățile din Fribourg, Berna și Neuchâtel. Cel din urmă a fost absolvit summa cum laude. În iunie 2017 a susținut public teza de doctorat intitulată „Executarea silită în natură a obligațiilor în sistemul Codului civil român. Noțiunea și condițiile de drept comun”,…

Află mai multe

Septimiu Ioan Puţ

Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005), a urmat programul de master „Instituţii de drept privat” (2006) la aceeaşi instituţie de învăţământ şi a obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara cu teza „Probleme juridice privind principiul distribuirii puterii statului” (2013). În prezent, este asistent universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” la disciplinele Teoria generală a dreptului…

Află mai multe

Rodica Constantinovici

S-a născut la 17 iulie 1957. În anul 1983 a absolvit cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, devenind în anul 1998 doctor în drept civil al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Contractul de donație”, sub îndrumarea Prof. Dr. Francisc Deak. De la absolvire şi până în prezent a acumulat o bogată experienţă profesională ca avocat (1983-1991; 2000 – prezent), judecător (1991-1997), lector la Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (2012…

Află mai multe

Mihail Udroiu

S-a născut la 20 martie 1977 în Bumbești-Jiu, jud. Gorj. În anul 1999 a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din București, apoi, în anul 2000 a absolvit Studiile postuniversitare: Științe penale. Crimonologie la aceeași facultate, iar în anul 2002 Institutul Național al Magistraturii. În anul 2011 devine doctor în drept al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Administrarea probelor în procesul penal” sub coordonarea științifică a prof.univ.dr. Nicolae Volonciu. Activitate profesională și științifică: Judecător la…

Află mai multe