Cristina Nicolescu noiembrie 2, 2020 – Postat in: Autori

Cristina Nicolescu este conferențiar univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în cadrul Direcţiei Avizare Acte Normative din Ministerul Justiţiei. În anul 2011 a devenit doctor în drept al Universităţii din Bucureşti cu teza intitulată „Regimurile matrimoniale convenţionale”, pentru care i s-a acordat  calificativul „Foarte bine” (calificativ maxim prevăzut de legislaţia în vigoare la acea dată).

Activitate științifică:

autor sau, după caz, coautor al unor cărți/monografii și articole de specialitate, cu precădere în materia dreptului familiei şi a regimurilor matrimoniale (selectiv): Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul noului Cod civil român. Abordare istorică, utilitaristă şi comparativă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 (comentariile art. 312-372 – autor unic; comentariile art. 373-404 – în colaborare cu prof. univ. dr. Fl.A. Baias); Parental protection in Romanian law juxtaposed to the CEFL principles (în colaborare cu prof. univ. dr. Fl.A. Baias şi prof. univ. dr. M. Avram), în „Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental Responsibilities”, Esin Örücü şi Jane Mair (coord.), Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland, 2010; Protecţia dreptului la viaţă privată şi de familie în cazul copilului născut de o mamă surogat – variaţiuni mioritice pe o temă europeană, în volumul „In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea”, M. Nicolae, R. Rizoiu, L.I. Toma Dăuceanu (coord.), Ed. Universul Juridic, București, 2018.

A participat în calitate de speaker sau, după caz, moderator la numeroase conferinţe/colocvii pe teme juridice organizate în ţară şi în străinătate, având şi calitatea de raportor naţional pentru al XIX-lea, respectiv al XX-lea Congres Internaţional de Drept Comparat, organizat de Academia Internațională de Drept Comparat – Viena, 20-26 iulie 2014/Japonia – Fukuoka, 22-28 iulie 2018.

Este membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Drept Privat (începând cu anul 2011) şi membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei de Dreptul Familiei (de la data înfiinţării, respectiv anul 2019).

Premii:

Premiul „Paul C. Vlachide”, acordat de Uniunea Juriştilor din România (20 decembrie 2010) pentru lucrarea Regimuri matrimoniale”, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2010 (în colaborare cu prof. univ. dr. M. Avram); Premiul „Octavian Căpăţînă” – pentru articolul Participarea la achiziţii – un regim matrimonial complicat şi marginal?, publicat în Revista Româna de Drept Privat nr. 5/2010, acordat de Editura Universul Juridic şi Revista Română de Drept Privat (11 noiembrie 2011) pentru cel mai original şi valoros studiu publicat în paginile revistei în cursul anului 2010; Premiul „Mihail Eliescu”, acordat de Uniunea Juriştilor din România (19 decembrie 2012) pentru volumul colectiv „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012.