Vladimir Diaconiță august 8, 2017 – Postat in: Autori

A obținut licența la Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2010. Ulterior, a parcurs două programe de master, unul în România, la aceeași Facultate și celălalt în Elveția, organizat de Universitățile din Fribourg, Berna și Neuchâtel. Cel din urmă a fost absolvit summa cum laude. În iunie 2017 a susținut public teza de doctorat intitulată „Executarea silită în natură a obligațiilor în sistemul Codului civil român. Noțiunea și condițiile de drept comun”, pentru care a obținut calificativul „excelent”, aceasta fiind cea mai înaltă distincție.

În prezent, Vladimir Diaconiță este colaborator al Facultății de Drept a Universității din București, conducând seminare la disciplinele „Drept civil. Contracte speciale”, „Drept civil. Succesiuni și liberalități” și „Dreptul proprietății intelectuale”. De asemenea, activează ca avocat, având ca specializări principale arbitrajul internațional, contractele și proprietatea intelectuală.