Viorel Terzea august 8, 2017 – Postat in: Autori

Este judecător la Curtea de apel Pitești, secția a II-a civilă, soluţionând litigii în domeniul insolvenţei, dreptului fiscal, achiziţiilor publice, contencios administrativ etc. Anterior, și-a desfășurat activitatea la Tribunalul Argeş, secţia civilă.

În paralel, ține cursuri în cadrul programului de formare continuă al magistraţilor în calitate de Expert specializat în domeniul noului Cod Civil, în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanțat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinseAutorul a urmat cursurile Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.

Lucrări relevante publicate:

Noul Cod de procedură civilă adnotat, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Protecția consumatorilor – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Achiziții publice – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; TVA – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Noul Cod de procedură fiscală. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, București, 2016 (coautor); Noul Cod al insolvenţei adnotat, Ed. Solomon, București, 2014; Noul Cod civil adnotat, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2014, vol. I şi II; „Prescripţia extinctivă”, în  E. Chelaru, I Macovei ş.a., Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, ediția a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014;  Limitele legale ale dreptului de proprietate,  ediţia a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014;  Posesia şi acţiunile posesorii în noul Cod civil, Ed. C.H. Beck, București, 2015; Legile fondului funciar. Comentariu pe articole, ediţia a IV-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013; Codul civil adnotat, 3 volume, Ed. C.H. Beck, București, 2009-2010; Acţiunile posesorii, Ed. C.H. Beck, București, 2006.

Totodată a publicat adnotări de practică judiciară în revistele „Curierul Judiciar”, „Revista Româna de Jurisprudenţă”, „Revista română de executare silită”, „Tax magazine” etc.