Septimiu Ioan Puţ august 8, 2017 – Postat in: Autori

Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005), a urmat programul de master „Instituţii de drept privat” (2006) la aceeaşi instituţie de învăţământ şi a obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara cu teza „Probleme juridice privind principiul distribuirii puterii statului” (2013). În prezent, este asistent universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” la disciplinele Teoria generală a dreptului şi Dreptul finanţelor publice. Totodată, începând cu anul universitar 2017-2018 susţine împreună cu lect.univ.dr. Cosmin Flavius Costaş cursul de Dreptul sportului. Este autor a numeroase studii juridice centrate tematic spre Teoria dreptului şi Dreptul fiscal în încercarea de fundamentare ştiinţifică a instituţiilor juridice. Din anul 2006 până în prezent este avocat în Baroul Cluj, fiind specializat în litigii fiscale, de contencios administrativ, comerciale şi civile. Din anul 2013 este lector al INPPA Cluj, la disciplina Drept procesual civil.

Publicaţii:

deea de stat, în volumul In honorem Gheorghe Mihai, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2016; Drept fiscal. Caiet de seminar, Ediţia a II-a, Ed. Solomon, București, 2016, coautor; Teoria generală a dreptului, Suport pentru seminarii, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2015, coautor; Principiul distribuirii puterii etatice între tradiţia separatistă şi fundamentare raţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014; Particularities of the Game between Law and Rights, în Lucrarea Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale de teoria dreptului şi drept comparati, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2012; Obligativitatea Hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului si particularităţile acestora în materia contenciosului administrativ, în Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2012; Relativizarea suveranităţii României în contextul integrării euro-atlantice, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2011; Exigibility of the legal rule, Studii şi cercetări juridice europene, Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Timişoara, 2010.