Raportul dintre dreptul comun și drepturile speciale – Sesiune Științifică mai 17, 2018 – Postat in: Evenimente

Evenimentul va avea loc miercuri, 23 mai 2018, ora 10.00, la sediul Universității „Titu Maiorescu”, din Calea Văcărești, nr. 187, Corp V, sala 108.

Invitaţi:

Brânduşa Mariana Ştefănescu, Statutul dreptului comerţului internaţional

Valeriu Stoica, Raportul dintre dreptul privat şi dreptul public din perspectivă contractualistă

 1. Smaranda ANGHENI, Regimul juridic al fondului de comerț în contextul unificării dreptului privat
 2. Alexandru ATHANASIU, Drepturile lucrătorilor. Între contractualism şi constituţionalism. O posibilă pledoarie pentru autonomia dreptului muncii
 3. Stanciu CĂRPENARU, Dreptul comercial în condiţiile noului Cod civil
 4. Sevastian CERCEL, Dreptul comun al obligaţiei legale de întreţinere: de la Codul familiei la Codul civil
 5. Gheorghe GHEORGHIU, Specificitatea contractului de cesiune. Drepturile de autor
 6. Ioan LEŞ, Considerații asupra unor drepturi speciale din societatea românească: necesitate sau oportunitate politică
 7. Călina JUGASTRU, Noul drept comun al protecţiei datelor personale
 8. Ioan MACOVEI, Tradiție și modernitate în reglementarea europeană a obligațiilor contractuale
 9. Marian NICOLAE, Dreptul comun al contractelor
 10. Ion Traian ŞTEFĂNESCU, Contractul individual de muncă. Trăsături specifice
 11. Iosif R. URS, Sache NECULAESCU, Reglementarea răspunderii pentru prejudiciile nepatrimoniale
 12. Sache NECULAESCU, Iosif R. Urs, Dreptul răspunderii delictuale – tradiţie şi perspective. Propuneri de lege ferenda