La fiecare carte comandată primiți gratuit Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan – Titlul I – Comentariu pe articole, autor Gabriela Cristina Frențiu!