Nicoleta Rodica Dominte ianuarie 27, 2021 – Postat in: Autori

Nicoleta Rodica Dominte

Nicoleta Rodica Dominte este lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din anul 2008, a devenit titular al cursului Dreptul proprietății intelectuale pentru studenții din ciclul de licență și, din anul 2009, titular al cursului Protecția juridică a proprietății intelectuale pentru studenții din cadrul masterului – specializarea Dreptul Afacerilor. Calitatea de coordonator al cercului studențesc „Atelierul de Creații Intelectuale – Insignis, Scientia & Ars” din cadrul Centrului Robertianum de drept privat al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași conturează o aplecare profundă asupra dialogului cu studenții, dar și a analizei diferitelor probleme ce țin de protecția juridică a proprietății intelectuale. Nu în ultimul rând, este membru în consiliul științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale.

Activitate științifică:

Este autor și coautor a numeroase articole, dar și cărți, ce abordează tematica dreptului proprietății intelectuale, dintre care enunțăm selectiv: Dicționar de dreptul proprietății intelectuale (Ed. C.H. Beck, 2009), Drept de autor. Mărci. Desene și modele. Brevete de invenție – Jurisprudență comentată (Ed. C.H. Beck, 2012), Raportul juridico-semantic dintre creativitate și originalitate (Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2014), Brevetul unitar în „agora” spațiului juridic european (Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2017), Can Geographical Indications Bring Value to Environmental Protection? (IUCN Academy of Environmental Law e-Journal, Canada, Issue 6/ 2015), Reverberațiile juridice ale modernizării dreptului de autor în viziunea lui Ezra Pound (în coautorat, în Analele UVT – Seria Drept nr. 2/2018), Originalitatea într-o dimensiune juridică și non-juridică (ANALE UAIC, Tomul LXVI, Științe Juridice, nr. 1/2020).

De asemenea, a participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, în calitate de speaker, cu lucrări ce analizează subiecte din domeniul proprietății intelectuale, dintre care menționăm selectiv: Conferințele de proprietate intelectuală organizate de Facultatea de Drept, Universitatea București și Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara (edițiile din anii 2017, 2018, 2020); Conferința Internațională „Law and Artificial Intelligence”, organizată de Universitatea Sapientia din Transilvania (România) și Universitatea Opole (Polonia), în anul 2019; 14th ESSE Conference – Otherness and Identity in Victorian and Neo-Victorian Literature, Masaryk University, Brno, Czech Republic, în anul 2018; Conferința Internațională Bienală, Secțiunea Drept Comparat și Interdisciplinaritate, ediția a XII-a din anul 2018.

Este coordonatoarea Conferinței „DREPT ȘI LITERE”, organizată în cadrul Centrului Robertianum de drept privat al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ajunsă la ediția a III-a, care surprinde o împletire științifică în cheie interdisciplinară a două domenii fascinante: drept și literatură.