Ioana Olaru august 31, 2020 – Postat in: Autori

Ioana Olaru este notar public în Camera Notarilor Publici București. Între anii 2008-2016 a fost desemnată reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România în Grupurile de Lucru privind Succesiunile și Dreptul familiei ce activează în cadrul Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (Bruxelles). Între anii 2008-2010 a activat ca expert independent al Comisiei Europene în Grupul de lucru privind Efectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale (PRM III, Brussels). Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, a fost membru în Comitetul privind Deontologia Profesională din cadrul Uniunii Internaționale a Notariatului (U.I.N.L.).  Începând din anul 2011 este formator la Institutul Notarial Român, activitate pe care o desfășoară în domeniul dreptului internațional privat și al dreptului privat al Uniunii Europene.

Între 2017-2018 a participat în calitate de corespondent național la redactarea studiului Empowering European Families, realizat de European Law Institute împreună cu Universitatea din Viena și Universitatea din Utrecht, finalizat în anul 2019.

În mai 2019 a devenit doctor în drept al Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept.

Pregătire profesională:

A urmat stagii de pregătire profesională în străinătate, cu precădere în domeniul dreptului european al familiei și al succesiunilor, la: Academy of European Law (ERA) din Trier, European Law Institute (Vienna), Conseil Supérieur du Notariat (Paris), European Institute of Public Administration (EIPA) din Maastricht, Chambre des Notaires du Quèbec (Canada).

Activitate științifică:

A susținut numeroase lucrări în cadrul seminariilor internaționale: Practical difficulties related to the registration of European Certificates of Succession (ECS) in National Land Registers (Cluj-Napoca, 30 mai 2019); Previzibilitate și imprevizibilitate în succesiuni și regimuri matrimoniale internaționale (București, 22 martie 2019); Notarul, între legea fiscală și legea aplicabilă succesiunii internaționale (București, 24 martie 2017); Legea aplicabilă regimurilor matrimoniale și convențiile matrimoniale (București, 8-9 Septembrie 2016); Certificatul European de Moștenitor (București, 4 decembrie 2015); Succession Planning and Agreements as to Succession (Bruxelles, 19 noiembrie 2015); The Will and the Choice of Applicable Law under European Successions Regulation (București, 23ianuarie 2015); La procédure du certificat succesoral européen (Madrid, 13 iunie 2014); The European Certificate of Succession – A Uniform Document Issued in International Succession Procedures (Milano, 3 iunie 2013).

Publicații:

Dintre lucrările relevante publicate, alături de numeroase articole în publicațiile naționale, amintim: participarea la opera colectivă L’avenir du Notariat, sub conducerea științifică a lui Mustapha Mekki, Ed. LexisNexis, 2016; Unele dificultăți practice ridicate de rezerva succesorală în cazul planificării transmisiunii patrimoniului succesoral prin acte translative inter vivos, în volumul 5 ani de Cod civil – Perspectiva notarială, coordonat de Mircea Dan Bob, Ed. Monitorul Oficial, București, 2016; autor al lucrării Dreptul european al succesiunilor internaționale. Ghid Practic, Ed. Notarom, București, 2014.