George Zlati ianuarie 24, 2021 – Postat in: Autori

George Zlati

George Zlati este avocat specializat în drept penal, cu predilecție în domeniul criminalității informatice, și fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai la disciplina Drept penal. Partea specială (din anul 2013 până în anul 2020). A obținut licența în drept la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai în anul 2011, iar în anul 2012 a finalizat masterul de Științe Penale și Criminalistică în cadrul aceleiași instituții de învățământ, cu teza „Legitima apărare în domeniul criminalității informatice”. În anul 2019 și-a finalizat studiile doctorale cu teza intitulată „Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic”. În cursul anului 2016 a efectuat un stagiu de cercetare la institutul Max Planck (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht). A participat la numeroase conferințe de pregătire profesională alături de judecători și procurori din Europa, printre care: Basic Training Course on the Legal and Technical Aspects of Cybercrime for Judges and Prosecutors (13-14 februarie 2014, Trier Germania); Fundamentals of Electronic Evidence in Criminal Proceedings (12-13 martie 2015, Lisabona); Investigating, Prosecuting and Adjudicating Criminal Cases in the Online World. Challenges and Opportunities posed by the Internet (25-26 septembrie 2017, Trier Germania); Encrypted Data and the Privilege Against Self-Incrimination (28-29 mai 2018, Roma).

Selecție lucrări de specialitate:

Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020; Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coordonator Mihail Udroiu; coautor); Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coautor alături de Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay ș.a.); Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2019 (coautor alături de Sergiu Bogdan și Doris Alina Șerban); Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017 (coordonator Mihail Udroiu; coautor); Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (coautor alături de Sergiu Bogdan și Doris Alina Șerban); Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă, în Penalmente Relevant, nr. 1/2020 (coautor alături de Andra Roxana Trandafir); Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în AUB Drept, 2020; Frauda informatică. Aspecte controversate, în Caiete de drept penal, nr. 4/2018; Servicii over-the-top (OTT) vs. Servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală, în Penalmente Relevant, nr. 2/2017; Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, în Penalmente Relevant, nr. 1/2016; Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (I), în Dreptul, nr. 4/2015; Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (II), în Dreptul, nr. 5/2015; Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în Caiete de drept penal, nr. 3/2014; Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete de drept penal, nr. 4/2014; Dematerializarea obiectului material al infracțiunii în contextul evoluției tehnologice și consecințele acesteia, în Dreptul, nr. 9/2013; Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012; Sancționarea accesului neautorizat la o rețea wireless și utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în Caiete de drept penal, nr. 2/2011.

Distincții:

Premiul „Vintilă Dongoroz” 2020 în domeniul dreptului penal pentru lucrarea „Tratat de criminalitate informatică (vol. I)”, Ed. Solomon, București.