Evelina Oprina august 8, 2017 – Postat in: Autori

S-a născut la 15 martie 1974. În anul 1997 a absolvit cursurile Facultăţii de Științe Juridice și Administrative a Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, ca şef de promoţie, devenind în anul 2004 doctor în drept procesual civil al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Participanții la procesul civil”, pentru care i s-a conferit distincţia: cum laude. De la absolvire şi până în prezent a acumulat o bogată experienţă profesională ca jurist (1998-2004), judecător (2004-prezent), membru al Consiliului Superior al Magistraturii (2017-prezent), cadru didactic universitar al Facultăţii de Științe Juridice și Administrative a Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1998-prezent). De asemenea, a fost redactor-șef al „Revistei Române de Executare Silită” (2009-2016). Totodată, în calitate de expert, a participat la elaborarea şi redactarea proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă (2010-2012).

Activitate științifică:

Autor sau, după caz, coautor de monografii, al unui tratat de executare silită, precum și al unui curs de instituții de drept procesual civil, al unor articole și comentarii pe articole a noului Cod de procedură civilă și a noului Cod civil în cadrul unor volume colective, dar şi a peste 50 de articole, studii și note (unele în colaborare), scrise în materia dreptului procesual civil și a dreptului execuțional civil, publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate din România. De asemenea, a coordonat o culegere de spețe în materia dreptului procesual civil și a îngrijit, cu adnotări, mai multe ediții ale noului Cod de procedură civilă.

Publicații:

Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Vol. I (în coautorat), coordonatori E. Oprina, V. Bozeșan, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. II. Art. 527-1.134, (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2016 (lucrare distinsă cu Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2016 al Uniunii Juriștilor din România); Minispețe. Drept procesual civil, coordonator, Ed. Solomon, București, 2016; Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Modificările aduse executării silite. Comentarii pe articole. Modele orientative de acte (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2015; Tratat teoretic și practic de executare silită, vol. I și II (în coautorat), Ed. Universul Juridic, București, 2013 (lucrare distinsă cu Premiul „I.L. Georgescu” pe anul 2013 al Uniunii Juriștilor din România); Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii și garanții. Prescripția extinctivă. Drept internațional privat (în coautorat), Ed. Hamangiu, București, 2012; Executarea silită în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 2008, 2009, 2011; Instituții de drept procesual civil, vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2010; Participanții la procesul civil, Ed. Rosetti, București, 2005 (lucrare distinsă cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2005 al Uniunii Juriștilor din România); Drept procesual civil – Culegere de spețe pentru seminarii și examene (în coautorat), Grupul Editorial National – Editura pentru Știinte Naționale, București, 2003; Îngrijire și adnotare Codul de procedură civilă, Ed. Rosetti Internațional, București, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017.