Două dintre cărțile publicate de Editura Solomon au fost premiate în cadrul Galei Premiilor Științifice ale Uniunii Juriștilor din România pe anul 2020 decembrie 13, 2020 – Postat in: Noutăți & Recenzii

Pe data de 11 decembrie 2020 a avut loc Gala Premiilor Științifice a Uniunii Juriștilor din România pe anul 2020, devenită o tradiție în ultimii 29 de ani, festivitate în care se acordă premii științifice pentru cele mai valoroase lucrări în domeniul dreptului.

Anul acesta, două dintre cărțile publicate de Editura Solomon au fost premiate în cadrul Galei.

Prima dintre acestea este cartea cu titlul „Tratat de criminalitate informatică. Vol. I”, avându-l ca autor pe George Zlati, căreia i-a fost decernat premiul Vintilă Dongoroz. Este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Având ca premisă o vastă practică judiciară neunitară și anticipând amplificarea acestui fenomen odată cu apariția unor noi conduite infracționale, lucrarea tranșează probleme de real interes, oferind, pe cât posibil, soluțiile considerate cele mai potrivite. 

Cea de a doua carte premiată poartă titlul „Drept procesual civil. Procedura în fața primei instanțe și în cărțile de atac” și îi are ca autori pe Gheorghe-Liviu Zidaru și Paul Pop. Lucrarea a primit premiul Viorel Mihai Ciobanu.

Scrisă într-o manieră cursivă şi accesibilă, lucrarea pune accent pe chestiunile care privesc aplicarea practică a regulilor de drept procesual civil, analizând deopotrivă poziţiile doctrinare de referinţă cu privire la fiecare subiect tratat.

Cartea îşi propune o raportare sistematică la jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, îndeosebi cea recentă şi cu accent pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reliefând totodată, acolo unde este cazul, soluţii de referinţă ale jurisprudenţei vechi care au dăinuit în timp şi orientează inclusiv practica judiciară actuală. 

Suntem onorați că atât munca noastră, cât și a autorilor au fost încununate atât de frumos pe final de an. Decernarea unor premii atât de prestigioase reprezintă o certificare în plus a valorii acestor cărți, pe care ne bucurăm că le-am publicat sub egida editurii și felicităm încă o dată autorii pentru primirea lor!