Conferința Gheorghe Beleiu. Ediția a 3-a – „Persoana și întreprinderea. Aspecte teoretice cu implicații și aplicații practice” aprilie 25, 2023 – Postat in: Evenimente

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de Drept privat, împreună cu Asociația Conferințele Facultății de Drept, vă invită la ce a de a 3-a ediție a Conferinței Gheorghe Beleiu, cu tema: „Persoana și întreprinderea. Aspecte teoretice cu implicații și aplicații practice”, coordonată științific de dl. prof.univ. Marian Nicolae, ce va avea loc pe data de 25-26 mai 2027 (doar în format fizic), la Facultatea de Drept, Universitatea din București, în Sala Stoicescu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile și în baza înscrierii prealabile, la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefvCJLMFlM9KyAUMVh2ID7GkDJWZzcxFsH5c7EEHZh6_zQwQ/viewform

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Programul conferinței poate fi consultat aici.

Invitați speciali:

 1. Prof. dr. Lucian BERCEA – Persoana (administratorului) și întreprinderea (administrată). (Din nou) despre obligațiile și răspunderea administratorului întreprinderii în dificultate
 2. Prof. dr. Sevastian CERCEL – Domiciliul ales al persoanei fizice. Ipoteza adresei electronice
 3. Prof. dr. Valentin CONSTANTIN – „Drepturile personalității” sunt norme cu aplicare autonomă?
 4. Prof. dr. Ionuț-Florin POPA – Invocarea drepturilor și libertăților fundamentale în dreptul privat. Fundamente de drept pozitiv românesc
 5. Conf. dr. Dan-Andrei POPESCU – Probleme dificile privind lichidarea și opozabilitatea regimului matrimonial în contextul determinării legii aplicabile acestuia
 6. Conf. dr. Lavinia TEC – Fizionomia abuzului de putere în dreptul întreprinderii
 7. Prof. dr. Sergiu BĂIEȘ, Chișinău – Persoanele – subiecte ale dreptului civil: timpuri noi, probleme fundamentale vechi
 8. Conf. dr. Dorin CIMIL, Chișinău – Influența tehnologiilor informaționale asupra structurii și conținutului raportului juridic de drept civil
 9. Conf. dr. Octavian CAZAC, Chișinău – Testul de previzibilitate în materia neexecutării obligațiilor

Intervenții:

 1. Prof. dr. Marieta Avram – Persoana, întreprinderea și regimurile matrimoniale
 2. Prof. dr. Flavius A. BAIAS, Asist. univ. dr. Alexandru RĂȚOI – Arde la foc mocnit: omul de paie în materie societară
 3. Prof. dr. Răzvan DINCĂ – Calificările contractului de antrepriză
 4. Exec. jud. Bogdan DUMITRACHE – PFA, un debitor incomod în executarea silită
 5. Dr. Mihaela GHERGHE – Persoana juridică și digitalizarea comunicării acesteia cu persoanele fizice interesate
 6. Prof. dr. Simona GHERGHINA – Plecarea fiului risipitor: dificila desprindere a întreprinderii publice de sectorul public
 7. Dr. Decebal GHINOIU – Personalitatea juridică a inteligenței artificiale – Tertium non datur?
 8. Conf. dr. George-Alexandru ILIE – Creanța purtând asupra onorariului de succes, față în față cu insolvența debitorului
 9. Prof. dr. M. Nicolae – Contractele de întreprindere – categorie juridică sau numai economică?
 10.  Lect. dr. Cristian PAZIUC – Incapacitatea dinaintea incapacității? Noul art. 172 alin. (2) C.civ. și posibilul impact asupra circuitului juridic
 11.  Asist. dr. Stela STOICESCU – Citarea ȋn procesul civil: ȋntre formalism excesiv şi dreptul la un proces echitabil
 12.  Prof. dr. Radu RIZOIU – Amenda pe persoană fizică. Despre persoane și organele sale
 13.  Conf. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU – Despre capacitatea procesuală a persoanei juridice

Notă:

Toate contribuțiile in extenso trimise până la 1 septembrie 2023 vor fi publicate în volumul Conferinței prin grija Editurii Solomon.