Alin-Adrian Moise august 8, 2017 – Postat in: Autori

A absolvit în anul 2007 cursurile de licență, iar, în anul 2008, cursurile de master (specializarea Drept privat aprofundat) ale Facultății de Drept a Universității din București. În anul 2014 a devenit doctor în drept al aceleiași facultăți, cu teza intitulată „Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare”, pentru care i s-a conferit calificativul excelent/summa cum laude. De la absolvire și până în prezent a acumulat experiență profesională ca notar stagiar (2007-2009), iar apoi ca notar public (din 2009), traducător și interpret autorizat de Ministerul Justiției pentru limba engleză (din 2009), agent autorizat pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare al operatorului Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (din 2011) și formator în cadrul Institutului Notarial Român (din 2014).

A publicat până în prezent peste 20 de studii, articole și note de jurisprudență în reviste de specialitate precum Dreptul, Revista Română de Drept Privat și Pandectele Române. De asemenea este autorul următoarelor lucrări: Legea notarilor publici. Comentariu pe articole – autor și coordonator, Ed. Solomon, București (2016); comentariile corespunzătoare art. 1.164-1.203 C. civ.: „Despre obligații. Dispoziții generale. Izvoarele obligațiilor”, respectiv art. 2.480-2.499 C. civ.: „Gajul” și „Dreptul de retenție” din Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012 (precum și ediția a 2-a, revizuită și adăugită, 2014); Drept notarial – Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri notariale, Ed. Universul Juridic, București, 2013 (în colaborare cu I. Popa); Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.